Chính sách đổi trả hàng

ĐỔI HÀNG

Hỗ trợ đổi lại hàng hoặc hoàn tiền cho bên B với các điều kiện sau:

– Hàng đổi lại cho bên A phải đảm bảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã được công bố. Hàng chỉ được nhập đổi lại khi đảm bảo còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác đầy đủ, không có dấu hiệu tổn thất hay hư hỏng. Bên A có quyền từ chối đổi hàng nếu phát hiện thấy bất cứ tổn thất nào không phải lỗi của nhà sản xuất và các tổn thất phát sinh không được xác nhận theo hóa đơn bán hàng;

– Hàng đổi lại phải còn đầy đủ tem mác, có thể thương mại được và khấu trừ các gói dịch vụ hỗ trợ bên B.

– Bên A không chấp nhận đổi hàng với các mặt hàng nằm trong chương trình khuyến mại và các mặt hàng sắp hết hạn sử dụng.